اختلالات سطح هوشیارى
در سیر نزولى خود عبارتنداز:

۱٫ Confusion
۲٫ Disorientation
۳٫ Delirium
۴٫ Lethargy
۵٫ Obtundation
۶٫ Stupor
۷٫ Coma
۸٫ Deep coma

………….معادل فارسى………..
۱٫ گیجى
۲٫ گم گشتگى
۳٫ هیجان و بى قرارى
۴٫ خواب آلودگى
۵٫ خواب آلودگى شدید
۶٫ منگى
۷٫ کما
۸٫ کماى عمیق

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله امنیتی زیر را تکمیل کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.