اصطلاحات رایج در” مغز و اعصاب ”

 

۱٫آگنوزی “agnosia”
عدم قدرت درک اشیا از طریق یک سیستم حسی خاص که می تواند حس بینایی ، شنوایی یا لامسه باشد


 

۲٫آتاکسی “ataxia”
عدم توانایی در هماهنگ کردن حرکات عضلانی که منجر به بروز مشکلاتی در امر راه رفتن ، صحبت کردن و … می گردد .


 

۳٫رفلکس (علامت) بابینسکی “babinski reflex”
رفلکسی در رابطه با انگشتان پا ، نشان دهنده اختلالات موجود در راه های کنترل شده ی حرکتی که هدایت آنها از طریق قشر مغز صورت میگیرد .


 

۴٫کلونوس “clenous “
حرکاتی غیر ارادی که با انقباض و شل شدن متناوب عضله به صورت پی در پی و سریع صورت می گیرد .


۵٫دلیریوم “delirium”
فقدان گذرای عملکرد عقلی و فکری به خاطر مشکلات سیستمی


 

۶٫فلکسید “flaccid”
عدم وجود تونیسیته ی عضلانی ، سست و شل


 

۷٫فتوفوبی “photo phobia “
عدم تحمل نور


 

۸٫اصطلاح Regidity
خشکی و سفتی عضله


 

۹٫تست رومبرگ “Romberg test “
تستی است جهت بررسی اختلالات عملکردی مخچه ، در این تست بیمار ایستاده و پاها را کنار هم قرار می دهد ، همچنین چشم ها را بسته و دستها را باز می کند . عدم توانایی بیمار در حفظ وضعیت خود که به شکل تلوتلو خوردن یا نوسان داشتن بروز می کند ، تست را مثبت خواهد کرد .


 

۱۰٫همی پلژی : “Hemiplegia”
فلج یک دست و یک پا ، در یک طرف بدن


 

۱۱٫پاراپلژی :”paraplegia”
وضعیتی که هر دوپا فلج شوند


 

۱۲٫تتراپلژی(کوادری پلژی ) : “Tetraplegia”
فلج هر دو دست و هر دو پا


۱۳٫پاراستزی “parastesia” :
احساس کرختی ،سوزن سوزن شدن


۱۴٫آتتوز : ” Athetosis ”
بروز نوعی حرکت کند ، مارپیچی و به شکل کرم را گویند.


۱۵٫کره :”choreh”
وقوع حرکات اسپاسودیک ، بی هدف ، نامنظم و ناهماهنگ ، تنه ، اندامهای انتهایی و حالت در هم کشیده چهره را گویند .


۱۶٫تشنج ” seizures “
تخلیه ناگهانی و غیرطبیعی بار الکتریکی در قشر مغز


۱۷٫اسپاستیسیتی :”spasticity”
افزایش غیر طبیعی تون عضلانی که باعث می شود عضلات در مقابل کشیدگی مقاومت کنند .


۱۸٫ورتیگو “vertigo”
نوعی خطای حسی مبنی بر داشتن حرکت چرخشی و دورانی


 

۱۹٫حمله ی سمپاتیکی ” sympatetic storming “
سندرومی است که بعد از آسیب های تروماتیک مغز و تحریک سیستم عصبی سمپاتیک توسط هیپوتالاموس به وقوع می پیوندد و با تغییر سطح هوشیاری ، تغییر علائم حیاتی ، بی قراری و تعریق مفرط مشخص می شود


 

در حال بروزرسانی…