تعریف:
هفت نوع عقرب سمی در ایران وجود دارند که خطرناکترین آنها همی اسکورپیون لپتوروس با نام محلی گاردیم در خوزستان یافت میشود.
اغلب گونه های عقرب (Scorpion) نسبتاً بی خطر هستند. این آرتروپدها، سم (Venom) خود را از طریق یک نیش (Stinger) در انتهای شکم های فلکسیبل خود (مشابه دام) تزریق می کنند.
بدن رتیل (Tarantula) از پرزهای ریزی پوشیده شده است و گزش آن باعث عوارض هیستامینی (خارش و سوزش و ادم در محل گزش) و در موارد شدید و گزش مخاطی باعث آنژیوادم می گردد.

 تظاهرات بالینی:
سم عقرب حاوی آنزیم های هضم کننده ی متعدد و نوروتوکسین هاست. گزش اولیه دردناک است و معمولا طی ۴ ساعت بهبود می یابد.

آثار سیستمیک طی یک ساعت بروز می کنند و عبارتند از بیقراری، حرکات تکانشی، نیستاگموس، تعریق مفرط، دوبینی، بی اختیاری، گیجی، تشنج، افزایش فشار خون، ترشح بیش از حد بزاق، ویزینگ، ایست تنفسی (تنها در کودکان کوچک).

 دستورات پزشک:
شرح حال و معاینه ی فیزیکی
شستشوی زخم با آب و صابون
پروفیلاکسی کزاز
پک کردن سرد و دوره ای
بی حرکت کردن اندام گرفتار
بنزودیازپین
آتروپین
حمایت تنفسی
آنتی سرم

 تحلیل:

گزش عقرب:
زخم را با آب و صابون بشوئید، پروفیلاکسی کزاز را در نظر بگیرید، به صورت متناوب محل گزش را کمپرس خنک کنید، عضو گزیده شده را بی حرکت نمایید، در صورت تشنج از بنزودیازپین استفاده کنید، برای کاهش ترشحات می توانید از آتروپین استفاده کنید و حمایت تنفسی درصورت دپرسیون تنفسی و تجویز اکسیژن و تنفس مصنوعی انجام می شود.
استفاده از آنتی سرم در موارد شدید (کودکان، پیران، زنان حامله) صورت می گیرد. یک ویال از پادهر را با ۵۰ میلی لیترنرمال سالین رقیق کنید و طی ۱۵ دقیقه وریدی تجویز کنید. قبلا تست حساسیت را با تزریق داخل جلدی (ID) ۰.۰۲ میلی لیتر از محلول رقیق شده ی یک به ده انجام دهید. وجود کهیر بعد از ۱۰ دقیقه حاکی از تست مثبت است.هیپرتانسیون را می توان با نیتروپروساید، نیفدیپین یا پرازوسین ۱ میلیگرم خوراکی دوبار در روز درمان کرد.

گزش رتیل:
درمان حمایتی و علامتی است. آنتی هیستامین مثل دیفن هیدرامین تجویز می شود. محل زخم را تمیز نگهدارید و با آب و صابون بشویید. در صورت لزوم پروفیلاکسی کزاز را در نظر داشته باشید. اگر آنژیوادم بروز کند از آدرنالین و کورتون می توان استفاده کرد.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله امنیتی زیر را تکمیل کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.