قفسه سینه شناور

Flail Chest

card1337193860494قفسه سینه شناور قطعه ای از قفسه سینه است که بر اثر تغییرات فشار تنفس به طور ازادانه حرکت میکند. این وضعیت هنگامی رخ می دهد که سه دنده مجاور یا بیشتر، از دو نقطه بشکنند. این یکی از جدی ترین صدمات جدار قفسه سینه است زیرا غالبا با صدمات ریوی زیرین همراه است و حجم تنفس را کاهش و تلاش تنفسی را افزایش می دهد.این آسیب ضمنی، بر میزان مرگ و میر ترومای جدی قفسه صدری تا ۲۰% الی ۴۰% می افزاید. همان گونه که سن بالا،آسیب سر،شوک و سایر صدمات همراه این کار را میکند.. شایع ترین مکانیسم های آسیب که قفسه سینه شناور ایجاد میکنند عبارتند از: ترومای غیر نافذ حاصل از سقوط ، تصادفات رانندگی،حوادث رانندگی،حوادث صنعتی و ضرب وشتم.

قطعه شناوری که با این مکانیسم ایجاد میشود دیگر بخش کنترل شده ای از جدار سینه در سیستم تنفسی نخواهد بود. با افزایش فشار داخل قفسه صدری هنگام بازدم،قطعه شناور به خارج رانده میشود در حالی که بقیه قسمت های سینه به داخل حرکت میکنند. در واقع هوایی که میبایست به طور نرمال بیرون رانده میشد به زیر قطعه شناور فشار وارد میکند این مساله موجب کاهش تغییر در حجم قفسه سینه و کاهش هوای بازدمی حین تلاش تنفسی میشود و مدیاستن را به سمت محل اسیب میکشاند. حین دم،فشار داخل قفسه سینه افت میکند زیرا عضلات تنفسی قفسه سینه را به سمت خارج حرکت میدهند و دیافراگم به طرف پایین حرکت میکند. فشار کاهش یافته، قطعه شناور را به طرف داخل میکشد. و ریه زیر ان به دلیل حرکت به طرف داخل قطعه شناور،از آن دور میشود لذا حجم هوای انتقال یافته به قفسه صدری کاهش یافته و مدیاستن را به دورتر از محل آسیب جابجا می کند. به طور خلاصه، این آسیب موجب حرکت یک قسمت از جدار سینه بر خلاف تلاش طبیعی تنفسی سینه می شود.( حرکت متناقض) همچنین حجم هوایی را که با هر تنفس جابجا میشود کاهش میدهد.و با هر نفس مدیاستن به سمت محل آسیب حرکت کرده سپس از آن دور می شود.

انرژی زیادی برای ایجاد شکستگی در ۶ نقطه لازم است.(شکستگی سه دنده یا بیشتر در دو نقطه یا بیشتر)

و به همین دلیل قفسه سینه شناور غالبا با آسیب داخلی جدی همراه است. به علاوه،حرکت قطعه شناور که بر خلاف  حرکت جدار سینه است.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله امنیتی زیر را تکمیل کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.