لیست داروهای یخچالی

 

 1. ویال اینفلکسی مپ ۱۰۰
 2. ویال بلئومایسین
 3. آمپول اکسی توسین ۱۰ واحدی
 4. ویال تاکسوتر ۸۰،۲۰
 5. ویال سیکلوفسفاماید ۵۰۰،۲۰۰
 6. آمپول اوکتروتاید(ساندوستاتین)
 7. ویال ریتوکسی مپ ۵۰۰،۱۰۰
 8. ویال کلسی تونین
 9. آمپول اپرکس ۴۰۰۰ ، ۲۰۰۰واحدی
 10. C ویتامین آمپول
 11. ویال اسپاراژیناز ۱۰۰۰۰
 12. ATG ویال
 13.  ویال IVIG 25
 14. ویال انسولین لانتوس
 15. آمپول سوکسینیل کولین
 16. ویال استرپتوکیناز
 17. ویال انسولین نومیکس
 18. آمپول نور اپی نفرین ۱ mg
 19. ویال آمفوتریسین B
 20. ویال انسولین نوورپید
 21. آمپول کلسی تونین
 22. ویال پروتامین سولفات
 23. ویال انسولین ساده _ NPH
 24.   آمپول اتوپوزاید
 25. ویال پارتابولین (آنتی RH (
 26. ویال کاربوپلاتین ۱۵۰ ، ۵۰
 27. آمپول سیس آتراکوریوم
 28. ویال پروکائین آمید
 29. ویال اپی روبیسین ۵۰،۱۰
 30. آمپول پانکرانیوم
 31. ویال سورونتا
 32. ویال ایفوسفاماید (هالوکسان)
 33. قطره کلرامفنیکل
 34. ویال آلوفکت
 35. آمپول پروستاگلاندین
 36. اسپری مینرینDDVP
 37. ویال آلبومین ۲۰ – %۵ %
 38. آمپول تتابولین
 39. محلول کلرال هیدرات
 40. ویال اگزاپلاتین ۱۰۰،۵۰
 41. آمپول مینرین
 42. قرص میزوپروستول
 43. mg 25 -50 آمپول آتراکوریوم
 44. ویال  کاسپوفانژین
 45. ویال آنتی هپاتیت B) اناتیو)
 46. آمپول کلسیم فولینات ۳۰ -۳ mg
 47. آمپول فیلگراستیم
 48. ۵۰ mg 10 ویال دوکسوروبیسین
 49. ویال کوروسورف (اگزوسورف)
 50. آمپول پنومواکس
 51. ویال تریپتورلین (دیفرلین) دکاپپتیل
 52. آمپول تتراکوزاکتاید
 53. آمپول بتامتازون L . A
 54. ویال فاکتور ۷

لیست داروهای یخچالی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله امنیتی زیر را تکمیل کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.