مراحل اعزام آمبولانس

اعزام آمبولانس ۹ مرحله دارد: آمادگی ، اطلاع به پایگاه ، در مسیر به صحنه ، ورود به صحنه ، انتقال بیمار به آمبولانس ،در مسیر به سمت مراکز درمانی دریافت کننده(انتقال)، در مرکز درمانی دریافت کننده(تحویل)، در مسیر به پایگاه و مرحله بعد از مأموریت. این نه مرحله در ارتباط با وسیله نقلیه،امدادگران و نقش آن در ماموریت اورژانس پزشکی است و جزئیات مراقبت از بیمار شامل این ۹ مرحله نمی شود

    مرحله سوم

– در مسیر به صحنه

قبل از حرکت آمبولانس بایستی کمربند ایمنی بسته شود . در این هنگام باید به اعزام کننده آمادگی رفتن به ماموریت اطلاع داده شود و آغاز ماموریت اعلام گردد آدرس گرفته می شود و در فرم اعزام ثبت می گردد. در این زمان باید اطلاعات را در مورد محل دقیق اعزام کرد برای مثال ممکن است در این اطلاعات متوجه شوید که بیمار در طبقه سوم است یا بهترین در ورودی در کنار خانه قرار دارد

در مسیر تیم باید برای ارزیابی و مراقبت از بیمار آماده شود و اطلاعات ارائه شده توسط مرکز ارتباطات را در مورد علت تماس و محل بیمار بررسی نماید وظایف هر فرد در گروه را مشخص نموده و نوع تجهیزاتی که باید اول برده شود را مشخص کند نوع برانکارد را که باید به سوی بیمار آورده شود را هم تعیین کرد

 ویژگی های راننده آمبولانس

مرحله در مسیر اعزام خطرناک ترین مرحله است چون برخورد اتومبیل ها با وسایل نقلیه اورژانسی باعث وارد آمدن آسیب های جدی به پرسنل اورژانس می شود بنابراین راننده ها باید به دقت انتخاب شود

هر کسی که یک اتومبیل را میراند صلاحیت رانندگی یک وسیله نقلیه اورژانسی را ندارد تکنسین های پایه باید بهترین نحو دوره آموزشی رانندگی با آمبولانس را پشت سر بگذارند تا بتوان مجوز راندن این وسیله نقلیه را کسب کند راننده امبولانس با داشتن گواهینامه رانندگی باید توانایی رانندگی با آمبولانس انجام مانور در ترافیک جاده ای را داشته باشد هوشیاری کامل و دقت از خصوصیات مهم راننده است برای رانندگی با آمبولانس حتی بهترین راننده ها هم احتیاج به تمرین دارد

اولین شرط مهم برای راننده آمبولانس سلامت فیزیکی است بسیاری از تصادفات به علت مشکلات فیزیکی راننده رخ میدهد اگر شخص راننده داروهایی که باعث خواب آلودگی یا کاهش زمان عکس العمل  می شود مصرف کرده باشد باید از رانندگی خودداری کنند این داروها شامل داروهای سرماخوردگی مسکن ها یا آرامبخش ها می شود

لازمه دیگر سلامت روحی است  نباید احساسات را به آسانی نادیده گرفت اگر فرد مشکلات روحی داشته باشد ممکن است هنگامی که پشت فرمان می نشیند در افکارش غرق شود وضعیت روحی راننده آمبولانس زمانی که تحت فشار شرایط اورژانس است ارتباط نزدیکی با توانایی عملکرد او دارد راننده آمبولانس علاوه بر اینکه باید مهارت های لازم برای راندن آمبولانس داشته باشد باید بتواند این مهارت‌ها را تحت شرایط سخت به کار گیرد

عملکرد مناسب راننده آمبولانس خیلی مهم است رانندگی بی وقفه به سوی مقصد و حرکت در باند مخالف جاده مهارت های با ارزش هستند که برای تسلط به آنها باید دائماً تمرین کرد هرگز راننده با این تفکر که می‌تواند هر چه دوست دارد انجام دهد نباید پشت فرمان بنشیند

علاوه بر آموزش و تجربه برای راندن آمبولانس نیاز به تصمیم گیری مناسب و دانشی است که باید آنها را طی تمرین کسب کرد

توصیه هایی برای رانندگی ایمن

رانندگی ایمن بخش مهمی از مراقبت اورژانسی از مصدوم یا  مصدومان آن است

توجه داشته باشید که هدف از انتقال به مرکز درمانی رساندن مصدوم یا بیمار در زمان مناسب جهت مراقبت مطلوب و به موقع از وی است بنابراین ایمنی در انتقال به اندازه دیگر تدابیردرمانی اهمیت داردراننده باید توجه نماید که تنها سرعت نمی تواند نجات دهنده جان معصوم باشد اولین قانون در رانندگی ایمن وسیله نقلیه اورژانس این است که آنچه که زندگی بیمار را نجات میدهد سرعت زیاد نیست بلکه دقت زیاد استقانون دوم این است که راننده و همه مسافران باید همیشه کمربند ایمنی و مهار های شانه را ببندند کمربندها مهمترین تجهیزات ایمنی در آمبولانس هستند  دیگر تکنسین‌های اورژانس هم باید مهار ها و کمربند ها را در مسیر به سوی صحنه و هر بار که مستقیماً درگیر مراقبت از بیمار نیستند ببندند  کمربند ها و مهار های بیماران هم باید به درستی محکم شود راننده آمبولانس باید بداند که چگونه می‌تواند با آمبولانس مربوطه شتاب بگیرد دور بزند حرکت مارپیچ داشته باشد و توقف کند باید دقیقاً بداند که وسیله نقلیه استفاده می کنند چگونه هنگام راندن ترمز زدن و سبقت گرفتن تحت شرایط گوناگون عمل می کند

برای اینکه تکنسین درک کنند فشار مورد نیاز برای تماس گرفتن در وسیله نقلیه چقدر است احتیاج به تجربه و تمرین دارد پدال ترمز در هر وسیله نقلیه باید به میزان متفاوت فشار داده شود برای مثال ترمزها در آمبولانس های نوع ۱ از ۳ فشار بیشتری نسبت به ترمزها در آمبولانس های نوع ۲ نیاز دارد  ترمز زدن در آمبولانسی که با موتور دیزل کار می کنند در مقایسه با ترمز زدن در آمبولانس که با بنزین کار می کنند کاملاً متفاوت است وسایل نقلیه سنگین از ترمزهای بادی استفاده می کنند که نیاز به فشار متفاوتی دارد راننده باید هر وسیله ای را که می راند بشناسد  و خصوصیات ترمز زدن آن را بدانند

در جاده خاکی و یا جاده هایی که به علت حوادثی چون برگشت تانکر مواد سوختی روغنی و یا  قیری شده اند  به اندازه جاده یخی لغزنده هستند باید با سرعت کم و احتیاط کامل حرکت  کرد

راننده آمبولانس اغلب تصور می کنند وسایل نقلیه و عابران هنگامی که یک وسیله نقلیه اورژانسی را در کنارشان ببینند بهترین عکس العمل را نشان می دهند این یک اشتباه محض است بعضی وسایل نقلیه ممکن است متوجه شوند و به سمت حاشیه جاده یا خیابان برود و بایستند  و یا تا حد ممکن نزدیک به حاشیه برانند اما این عکس العمل قطعی نیست هر لحظه ممکن است وسیله نقلیه ای  ناگهان مقابل آمبولانس ترمز بزنند یا به جلوی آن بپیچد  هر دوی این واکنش های وسایل نقلیه ممکن است منجر به تصادف شود همیشه فرض بر این است که راننده صدای آژیر را نشنیده یا آمبولانسرا ندیده است مگر زمانی که با اعمالشان  آن را اثبات کند

مواقعی که آمبولانسی در بزرگراه چند بانده رانده می شود باید معمولاً کاملاً در باند چپ( باند سرعت) قرار بگیرد این به وسایل نقلیه دیگر اجازه می‌دهد که هنگامی که متوجه نزدیک شدن آمبولانس شدند به سمت راست حرکت کند از همه نکات مهم تر اینکه همیشه با دقت و تمرکز رانندگی کرد هرگز تصور نشود که راننده وسیله نقلیه دیگر عکس العمل درستی را در مقابل آن گونه است نشان می دهد  تنها هنگامی به عکس العمل درست و اعتماد می شود این عکس العمل به وضوح مشاهده شود حتی در آن موقع هم باید خود را برای عملکرد‌های نامناسب آماده  نمود  تا در صورت ایجاد ترس یا بی دقتی راننده مقابل عکس العمل درستی صورت دهد

مشکل سرعت بیش از حد

سرعت فقط در اورژانس های شدید که موضوع مرگ و زندگی در بین است عامل مهمی است  در بیشتر مواقع اگر بیمار به درستی در صحنه ارزیابی و شرایط پایدار شود نیازی به سرعت زیاد در طی انتقال نیست هرگز نباید با سرعت حرکت کرد که با توجه به شرایط جاده ایمن باشد

ایمنی تکنسین پایه تصادفات آمبولانس ها که باعث کشته شدن تکنسین‌ها بیماران یا سرنشینان وسایل نقلیه دیگر میشود  عموماً نگران کننده هستند  راننده آمبولانس می تواند مانع وقوع بیشتر آنها شود توجه و تمرکز راننده هنگام رانندگی بر اساس استاندارد های وضع شده برطرف کردن هر نوع ضعف و قابل مشاهده در مهارتهای رانندگی همکار دیگر همه نکات مهمی هستند که می توانند جلوی وقوع چنین حوادثی را بگیرند

تحقیقات نشان داده است که سرعت بیش از حد در بسیاری از موارد غیر ضروری است و کمکی به زندگی بیمار نمی کند سرعت زیاد هنگام رانندگی به سوی صحنه یا هنگام ترک آن در بسیاری مواقع منجر به تصادفات شده که در آن تکنسین ، بیمار و سرنشینان وسایل نقلیه دیگر کشته شدند

نکات مهم در راندن ایمن  آمبولانس

۱. مهارت اعزام کننده

مهارت اعزام کننده در تشخیص درست فوریت تماس ها بسیار اهمیت دارد اگر اعزام کننده بتواند این فوریهرا به درستی تشخیص دهد  می‌تواند آن را به درستی به تکنسین‌ها اعلام کند بدین ترتیب نیازی نیست که آمبولانس به سوی صحنه هایی که فوریت زیادی ندارند با سرعت بیش از حد حرکت کند  و در نتیجه باعث ایجاد سوانح رانندگی شود اعزام کننده باید یک تکنسین با تجربه و تعلیم دیده یا پزشک اورژانس باشد تنها کسی که تعلیم دیده است و دانش عملی در مورد تماس های اورژانسی دارد می‌تواند فوریت یک تماس را به خصوص در هنگامیکه تلفن کننده هیجان‌زده و پریشان است تعیین کند

۲٫تجهیزات کافی در  آمبولانس

اگر تجهیزات و ملزومات که برای پایدار سازی شرایط بیمار لازم است به همراه تیم امداد باشد میتواند بدون احتیاج به سرعت گرفتن در مسیر بیمارستان از بیمار به درستی مراقبت نمود

۳٫ آموزش کافی تکنسین اورژانس

تکنسین اورژانس با آموزش مناسب و کافی و با تکیه بر توانایی خود می‌تواند از مصدومین بیمار مراقبت نماید و نقش خود را به راحتی به عنوان راننده آمبولانس نیز اجرا نماید

۴٫ توانایی کافی  در رانندگی

مهمترین عامل است اگر راننده آمبولانس متوجه خطر های فزاینده هنگام رانندگی با سرعت بالا باشد و قوانین عملکرد ایمنی آمبولانس را هم بدانند در این صورت ایمنی را بر سرعت ترجیح خواهد داد

۵٫ آگاهی از اثرات ویژه  آژیر

ممکن است آژیر تاثیر روانی بر رانندگان داشته باشد  آگاهی از این مطلب مشخص می‌کند که چرا بعضی رانندگان و حتی راننده آمبولانس هنگام شنیدن صدای آژیر تمایل دارند که سریع و سریع تر  برآنند

با وجود این که صدای آژیر یعنی خواهش از رانندگان برای واگذاری مسیر اما باید توجه داشت که رانندگان همیشه  مسیر را در اختیار آمبولانس قرار نمی دهند

کنترل وسیله نقلیه اورژانسی

تنها دو راه برای کنترل وسیله نقلیه وجود دارد

۱٫ تغییر جهت

۲٫ تغییر و سرعت آن

هر مانور احتیاج به تماس چرخشی مداوم  بین لاستیکها و سطح جاده دارد

دو عامل در این تماس دخیل هستند اولین عامل ضریب اصطکاک است  که میزان گیرش لاستیک روی جاده می باشد

دومین عامل عاج لاستیک است که همان نواحی تماس بین لاستیک و سطح جاده است

در یک آمبولانس معمولی عاج در حدود ۲ سانتی متر بلندی  دارد و وسعتش به اندازه عرض لاستیک می باشد ضریب اصطکاک ممکن است در قسمتهای مختلف یک جاده بسیار متفاوت باشد که بستگی به شرایط سطح جاده عمر جاده و شرایط آب و هوایی دارد البته بستگی به طراحی آج لاستیک ها و فرسودگی آنها هم دارد

یک راننده باید دائما سطح جاده را ارزیابی کند باید بدانید که در یک سرعت خاص لاستیک ها چقدر نیروی اصطکاک را قبل از حرکت آمبولانس به کار می گیرند این مسئله به خصوص در هنگام دور زدن که نیروی گریز از مرکز علاوه بر نیروی اصطکاک بر وسیله نقلیه اعمال می شود اهمیت دارد

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله امنیتی زیر را تکمیل کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.