مراحل انفارکتوس میوکارد MI

الف ) صفر تا شش ساعت : تا ۶ ساعت ابتدای شروع درد و گرفتگی کامل عروق کرونر ( MI ) ، نفوذپذیری غشاء سلولی میوکارد ناحیه درگیر بهم میخورد و پتاسیم داخل سلولی به خارج سلول منتقل و هیپرکالمی موضعی ایجاد می شود ، بهمین دلیل در چنین حالتی ( ابتدای انفارکتوس میوکارد ) موج T بصورت tall & sharp مشاهده می شود که در ابتدا asymetrical و سپس symetrical می شود .
به این فاز ، فاز hyper acute MI می گویند که بخصوص در چهار ساعت اول آن که بهترین زمان جهت primery PCI خواهد بود. اما توجه داشته باشید این بلندی موج T بایستی بیشتر از ۵۰% بلندی موج R باشد . یکی دیگر از اقدامات این فاز شروع استرپتوکیناز است . البته به یاد داشته باشید تا جائیکه می توانید از انفوزیون SK خودداری کنید ، مگر آنکه امکانات PCI در مرکز درمانیتون وجود نداشته باشه.

ب ) بین شش ساعت تا شش روز ، بیمار در فاز Acute MI قرار می گیرد . در این مرحله در نوار قلبی بیمار
۱ . ST elevation
۲ . Q wave pathologic
۳ . T wave invert
دیده می شود و بایستی هر سه علامت با هم باید دیده شود .
بر اساس برانوالد ۲۰۱۵ موج کیو پاتولوژیک دارای مشخصات زیر است :
۱ . عمق موج Q باید بیشتر از یک سوم موج R باشد .
۲ . عرض موج Q باید بیشتر از ۰٫۰۳sec باشد .
هر سه علامت این فاز بایستی با هم دیده شوند

ج ) بین ۶ روز تا ۶ ماه از زمان شروع درد : بیمار در این فاز ، در فاز Recent MI قرار می گیرد . این مرحله شامل سه نشانه است :
۱ . ST normal
۲ . T wave invert
۳ . Q pathologic
که بایستی هر دو علامت غیر نرمال با هم دیده شوند .

د ) بیشتر از ۶ ماه از شروع درد : در این فاز ، بیمار در فاز old MI قرار می گیرد که نشانه آن مشاهده موج Q پاتولوژیک به تنهایی در نوار قلبی است .

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله امنیتی زیر را تکمیل کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.