مقیاس کما گلاسکو

GCS

 
   

۱

۲

۳

۴

۵

۶

Eyes چشم

چشم را باز نمی کند

در پاسخ به محرکهای دردناک چشم باز می کند

در پاسخ به صدا چشم باز می کند

خود به خود چشم باز می کند

   
 

Verbal کلامی

هیچ صدایی تولید نمی کند

صداهای غیر قابل فهم تولید می کند

کلمات نامناسب بیان می کند

Confused, گیج ، disoriented

Oriented,

هوشیار

 
 

Motor حرکتی

 هیچ حرکتی نمی کند

در پاسخ به محرکهای دردناک اعضای حود را به بیرون می چرخاند (اکستانسیون)      ( پاسخ decerebrate )

decorticate response ) خم شدن غیر طبیعی در پاسخ به محرکهای دردناک )

Withdrawal to painful stimuli دور کردن خود از محرک دردناک

Localizes painful stimuli دور کردن محرکهای دردناک

Obeys commands اطاعت از دستورات

                 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله امنیتی زیر را تکمیل کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.