نقرس

نقرس یک بیماری التهابی مفصلی شایع و پیچیده است کـه بـه صـورت ناگهـانی بـا قرمـزی مفـصل و اغلب مفصل قاعده شست پا بروز می کند .

نقرس می تواند هر کسی را مبتلا کند . مردان در معرض خطر بیشتری برای ابـتلا قـرار دارنـد ولـی زنان پس از یائسگی برای ابتلا به این بیماری مستعد می شوند .

حمله ناگهانی نقرس می تواند فرد را در نیمه شب با احـساس سـوزش و درد شـدید و نـاتوان کننـده شست از خواب بیدار کند . مفصل گرفتار شده گرم ، متورم و به قدری حساس است که حتی تحمل وزن ملافه غیـر قابـل تحمـل می شود .

خوشبختانه نقرس قابل درمان است و راه هایی وجود دارد که احتمال بازگشت دوبـاره آن را کـاهش می دهد .

نشانه های بیماری نقرس:

نشانه های نقرس همیشه حاد است و به طور ناگهانی و اغلب بدون اخطار و در شب بـروز مـی کنـد .

این علایم عبارتند از :

• درد شدید مفصل : اولین نشانه های نقرس معمولا در مفصل بـزرگ شـست پـا بـروز مـی کنـد امـا می تواند مفاصل دیگر پا ، مچ ، زانو ، یـا مـچ دسـت را هـم مبـتلا کنـد . معمـولاً درد در ۱۲ تـا ۲۴ ساعت اول شروع ، بیشترین شدت را دارد .

• احساس ناراحتی : بعد از پایان درد ممکن است ناراحتی مفاصل برای چند روز تا چنـد هفتـه ادامـه یابد . حملات بعدی طولانی تر شده و مفاصل بیشتری را مبتلا می کند .

• التهاب و قرمزی : مفصل یا مفاصل مبتلا متورم ، حساس و قرمز می شوند . چه زمانی به پزشک مراجعه کنـیم ؟ اگـر احـساس درد شـدید و ناگهـانی در یـک مفـصل داریـد بـه پزشکتان مراجعه کنید . اگر نقرس درمان نشود می تواند باعث تشدید درد و آسیب مفصل شود .

• اگر تب می کنید و یک مفصل گرم و متورم دارید ممکن است دچار عفونت مفـصلی شـده باشـید ، در این صورت باید به سرعت به پزشک مراجعه کنید

. علل بیماری نقرس:

نقرس زمانی بروز می کند که بلورهای اوره (توفوس ها) در اطراف مفصل تجمع پیـدا کننـد و باعـث التهاب و درد شدید حمله نقرس شوند. کریستال های اوره زمانی شکل می گیرند که اسید اوریک خون بالا باشد.

برای کاهش حملات دردناک :

۱ -مفصل درگیر را به حالت استراحت درآورده تا ۲۴ ساعت بعد از حمله دردنـاک نقـرس آن را تکان ندهید .

۲ -مفصل دردناک را بالا نگه دارید . برای کاهش التهاب از داروهای ضد التهاب غیر اسـتروئیدی استفاده کنید . آسپرین نخورید زیرا ممکن است به طور ناگهانی سطح اسـید اوریـک را تغییـر داده و علائم بدتر شود .

تغییر رژیم غذایی: در زمان عدم وجود علامت ، این رژیم های غذایی می توانند بـه پیـشگیری از حملـه نقـرس کمـک کنند :

• مقدار زیادی مایعات بنوشید ، روزانه ۸ تا ۱۶ لیوان ( ۲ تا ۴ لیتر ) مایعات بخوریـد کـه بیـشت ر از نیمی از آنها آب باشد .

• از مصرف الکل خودداری کنید . رژیم غذایی شما بایـد بیـشتر محتـوی میـوه هـا ، سـبزیجات ، غلات کامل و شیر بدون چربی یا کم چرب باشد .

• پروتئین مورد نیاز خود را از طریق محصولات لبنی دریافت کنید . لبنیات کم چرب مـی تواننـد اثر پیشگیری کننده در نقرس داشته باشند ، بنابراین این مواد بهتـرین منـشأ تـأمین پـروتئین مورد نیازتان است .

• مصرف کلیه انواع گوشت مانند گوشت قرمز ، ماهی و ماکیان را کاهش دهید . مقدار کـم ایـن مواد می تواند قابل تحمل باشد ، اما دقت کنید چه نوع و چه مقدار می تواند باعث بـروز علایـم در شما شود .

• وزن بدنتان را متعـادل نگـه داریـد . روش هـایی را برگزینیـد کـه وزن شـما را درحـد سـلامت نگه دارد . کاهش وزن ممکن است مقدار اسید اوریک تولید شده در بدن را کاهش دهـد ، امـا از ناشتا ماندن طولانی مدت و کاهش وزن ناگهانی خودداری کنید .

• خیار از نظر طب سنتی میوه ای سرد ، تر و خنک کننده بوده و به هضم غذا کمک می کند . حل کننده اورات و اسید اوریک است بنابراین مرض نقـرس را درمـان مـی کنـد ، ادار آور اسـت و خون را تصفیه می کند .

• گیلاس در مطالعات نشان داده شده که میوه گیلاس مقـدار اسـید اوریـک را پـائین مـی آورد . افزودن گیلاس و میوه های تیره رنگ مانند شا ه توت ، زغال اخته ، گریپ فروت و تمـشک بـه رژیم غذایی می تواند برای درمان نقرس مفید باشد .

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا معادله امنیتی زیر را تکمیل کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.