تفسیر ABG:

اولا این نکته رو بگم یکی از بزرگترین نقص هایی که در کشور در رابطه با آموزش تفسیر ABG وجود داره اینه که فقط در کلاسها تفسیر اولیه رو میگن و هیچ اشاره ای به علل ایجاد کننده اختلال نمیشه و نحوه برطرف کردنش

ما اینجا تفسیر اولیه رو میگیم در شش قدم ساده ولی بدونید که علت بوجود اومدن اختلال به اندازه تفسیرش مهم است!!!

قدم اول: تعیین PH

مقادیر نرمال ۷/۳۵-۷/۴۵

که یا اسیدی هست یا بازی! زیر ۷٫۳۵ میشه اسیدی و بالای ۷٫۴۵ میشه بازی!

قدم دوم: تعیین PCo2

مقادیر نرمال: ۳۵-۴۵

در صورتی که Pco2 کمتر از ۳۵ باشه میشه آلکالوز تنفسی و در صورتی که بیشتر از ۴۵ باشه میشه اسیدوز تنفسی!

قدم سوم: تعیین Hco3

مقادیر نرمال: ۲۲-۲۶

در صورتی که بالای ۲۶ باشه میشه آلکالوز متابولیک و در صورتی که زیر ۲۲ باشه میشه اسیدوز متابولیک!

قدم چهارم:
تعیین اینکه PH با Pco2 یا Hco3 هم جهت است!؟
مثال:
PH: 7/19 : اسیدوز
Hco3: 14: اسیدوز متابولیک

در این مثال PH با Hco3 هم جهت است.
هرگاه هم راستایی PH با Hco3 یا Pco2 را ملاحظه کردید، شما به اختلال اولیه پی برده اید!
در مثال بالا اختلال اولیه اسیدوز متابولیک است.

قدم پنجم:
تعیین این که PH با Pco2 یا Hco3 خلاف جهت است یا خیر؟!
در صورتی که این حالت را مشاهده کردید، به فرایند جبران در ABG پی برده اید که در این حالت اگر PH به محدوده نرمال نزدیک یا رسیده باشد جبران کامل است، ولی اگر همچنان PH در محدوده عیرنرمال باشد، جبران ناقص است.

مثال:
PH: 7/28 : اسیدوز
Pco2: 30 : آلکالوز تنفسی

در این مثال PH با PCo2 خلاف جهت است، پس جبران داریم، اما چون PH همچنان در محدوده غیرنرمال است، جبران ناقص است!

قدم ششم (قدم آخر)
تعیین Po2
اگر نمونه جهت ABG شریانی باشد سه حالت پیش میاید:
PO2: 80-100: نرمال
PO2: 60-80 : هایپوکسی خفیف
PO2: <60 : هایپوکسی شدید

مثال از تفسیر ABG:
PH: 7.15
PCo2: 42
Hco3: 11
Po2: 49

پاسخ:
قدم اول: اسیدوز
قدم دوم: نرمال
قدم سوم: اسیدوز متابولیک
قدم چهارم: PH با Hco3 هم جهت است پس اختلال اولیه میشه اسیدوز متابولیک
قدم پنجم: PH با هیچکدوم (pco2 و Hco3) خلاف جهت نیست، پس جبران نداریم!
قدم ششم: Po2 کمتر از ۶۰ پس هایپوکسی شدید داریم!

پس: اسیدوز متابولیک به همراه هایپوکسی شدید داریم!

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله امنیتی زیر را تکمیل کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.