نکات کلیدی در برخورد با بیماران با ضربه به سر یا هد تروما

تمام بیماران هد تروما را از نظر هیپوگلیسمی چک کنید زیرا هیپوگلیسمی سبب کاهش هوشیاری می شود.

هر بیماری که اطاعت از دستور ندارد باید اینتوبه شود.
بهترین دارو در جلوگیری از تشنج ناشی از هد تروما فنی توئین میباشد.
در آسیب C1و C2 استفاده از کولار فیلادیفیا موثر نبوده و از halo vest استفاده میشود.(تصویر پایین)

halo vest
درصدمات نخاعی بالای C4 بدلیل آسیب عصب فرنیک مصدوم کاملا وابسته به ونتیلاتور خواهد بود.
عصب فرنیک(Phrenic nerve) که از اعصاب گردنی سوم ، چهارم ، پنجم (عمدتاً چهارم) منشا میگیرد و به دیافراگم عصب دهی میکند.
شبکه براکیال از ریشه های نخاعی
C5_C6_C7_C8
T1وT2
ساخته شده است.

در آسیب C8وT1دست دچار نمای چنگال کلاغ (clow hand) میشود .
در آسیب های نخاعی و مغزی و هد تروما سرم انتخابی در اورژانس نرمال سالین است اما اگر مانیتول بود ارجحیت با مانیتول است.

در این آسیب ها سرم قندی ممنوع است، چون گلوکز تورم مغز را بیشتر میکند.

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله امنیتی زیر را تکمیل کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.