تعریف: هفت نوع عقرب سمی در ایران وجود دارند که خطرناکترین آنها همی اسکورپیون لپتوروس با نام محلی گاردیم در خوزستان یافت میشود. اغلب گونه های عقرب (Scorpion) نسبتاً بی خطر هستند. این آرتروپدها، سم (Venom) خود را از طریق یک نیش (Stinger) در انتهای شکم های فلکسیبل خود (مشابه دام) تزریق می کنند. بدن […]

ادامه مطلب ←

برگه آزمایش خون: FBS  قند خون ناشتا MCHC غلظت متوسط همو گلوبین WBCشمارش گلبول های سفید RBC:شمارش گلبول های قرمز HB: همو گلوبین HC:هماتوکریت” درصد گلبول” های قرمز خون HCV:حجم متوسط گلبول های قرمز HCH:مقدار متوسط همو گلوبین در گلبول های قرمز R.D.W: ضریب تغییرات اندازه گیری گلبول های قرمز PLT: شمارش پلاکت ها PTE: […]

ادامه مطلب ←

اختلالات سطح هوشیارى در سیر نزولى خود عبارتنداز: ۱٫ Confusion ۲٫ Disorientation ۳٫ Delirium ۴٫ Lethargy ۵٫ Obtundation ۶٫ Stupor ۷٫ Coma ۸٫ Deep coma ………….معادل فارسى……….. ۱٫ گیجى ۲٫ گم گشتگى ۳٫ هیجان و بى قرارى ۴٫ خواب آلودگى ۵٫ خواب آلودگى شدید ۶٫ منگى ۷٫ کما ۸٫ کماى عمیق

ادامه مطلب ←

گرچه تنها راه قطعی برای اثبات بارداری یا عدم بارداری آزمایش خون بارداری است، اما برخی علائم برای بارداری وجود دارد که میتواند شما را راهنمایی کند. البته دقت نمایید این علائم قطعی نیستند زیرا تجربه زنان مختلف از علائم اولیه بارداری و حال کلی در طول دوران بارداری متفاوت است. از آنجا که علائم اولیه […]

ادامه مطلب ←

همان طور که میدانید دستگاه عصبی محیطی شامل ۳۱ جفت عصب نخاعی است که از نخاع خارج می شوند و ۱۲ جفت عصب مغزی که از مغز خارج می شوند. اکنون به بررسی ۱۲ جفت عصب مغزی می پردازیم: اعصاب مغزی به ترتیب عبارتند از: ۱-عصب مغزی اول یا عصب بویایی (یا عصب الفکتوری olfactory) […]

ادامه مطلب ←

– انواع سرگیجه: سرگیجه محیطی (یعنی ضایعه در گوش داخلی یا عصب ۸ است): سرگیجه شدید (همراه با استفراغ) و متناوب، همیشه همراه با نیستاگموس (نیستاگموس یک جهته و غیر عمودی است. جهت نیستاگموس به سمت سالم است. نیستاگموس با نگاه به سمت سالم تشدید می یابد)، همراه با عدم تعادل (جهت آتاکسی به سمت […]

ادامه مطلب ←

بتا بلوکرها: بلوک کننده‌های بتا، دو نوع هستند: نوع اختصاصی که فقط روی گیرنده های بتا یک اثر میکنند لذا با بلوک بتا یک، موجب کاهش تعداد ضربان قلب و کاهش فشارخون می شوند.مثل داروی بیزاپرولول و نوع غیر اختصاصی مانند پروپرانول با بلوک همزمان گیرنده‌های بتا دو (همزمان با بتا یک) که در برونش […]

ادامه مطلب ←

سردرد (Headache) یڪ بیمارے نیست بلڪہ یڪ نشانہ می باشد می تواند به علت عضوی ، واکنشهای تنشی ، گشاد شدن عروق و یا کشش عضلات اسکلتی ( سردرد تنشی ) به وجود آید. بیش از ۳۰۰ نوع بیماری در بروز سردرد می تواند دخالت داشته باشند که در ۹۷ در صد موارد خوش خیم […]

ادامه مطلب ←

تراکئوستومی ایجاد یک راه هوایی مصنوعی روی دیواره قدامی گردن بین دومین یا چهارمین حلقه تراشه میباشد که ممکن است موقت یا دائم باشد .  موارد استفاده از تراکئوستومی نیاز به راه هوایی مصنوعی در طولانی مدت(حدود یک تا دو هفته پس از اینتوباسیون بیمار از نظر لزوم ادامه تنفس با ونتیلاتور و تراکئوستومی مورد […]

ادامه مطلب ←

بیماری ویلسون یک اختلال ارثی اتوزوم مغلوب در متابولیسم مس است که در آن تجمع مس در ارگانها و بافت‌های مختلف دیده میشود. شیوع نسبی آن یک در صدهزار تولد تا یک در پانصدهزار تولد است. افزایش تجمع مس احتمالن ناشی از نقص لیزوزومهای کبدی در دفع مس از طریق صفراست که نتیجه ی آن […]

ادامه مطلب ←