آلزایمر بیماری که خیلی ها فکر میکنند تنها دلیل آن کهنسالی است، در صورتی که این فکر اشتباه است، بیماری آلزایمر باعث تحلیل سیستم عصبی مرکزی انسان شده و به سرعت پیشرفت کرده که در نتیجه سبب زوال قوای عقلانی می شود. منشاء این بیماری دقیقا معلوم نیست و علاجی هم برای آن فعلاً در […]

Read More →