سوالات عمومی در تریاژتلفنی: سوالات عمومی در تریاژتلفنی به اندسته از سوالاتی اطلاق میگرددکه میبایست از تمامی تماس گیرندگان با اورژانس ۱۱۵ پرسیده شود،سوالات به ترتیب پرسیده شده، جهت دار باشدتا تعیین اولویت در ارسال کد امدادی را مشخص کند. -سوالات عمومی شامل ۷ سوال هستند که به ترتیب اولویت شامل: الف- آدرس یاموقعیت تماس […]

ادامه مطلب ←

آنچه در این اسلاید میخوانیم: نحوه دریافت اطلاعات نحوه استفاده از آمبولانس نحوه تثبیت منطقه نحوه تثبیت خودرو دستیابی به مصدوم رها سازی برای دانلود اسلاید نمایشی با فرمت پاورپوینت اینجا کلیک کنید(حجم ۹ مگابیت)

ادامه مطلب ←