کروناویروس‌ها نام علمی: Coronaviruses خانواده بزرگی از ویروس‌هاهستند که از ویروس سرماخوردگی معمولی تا عامل بیماری سارس را شامل می‌شود کرونو ویروس‌ها در سال ۱۹۶۵ کشف شدند و مطالعه بر روی آنها تا به طور مداوم تا اواسط دهه ۱۹۸۰ ادامه داشت ساختار کروناویروس‌ها نیز دارای یک ژنوم RNA معمولی است افرادی که همزمان دارای […]

Read More →