آلزایمر بیماری که خیلی ها فکر میکنند تنها دلیل آن کهنسالی است، در صورتی که این فکر اشتباه است، بیماری آلزایمر باعث تحلیل سیستم عصبی مرکزی انسان شده و به سرعت پیشرفت کرده که در نتیجه سبب زوال قوای عقلانی می شود. منشاء این بیماری دقیقا معلوم نیست و علاجی هم برای آن فعلاً در […]

Read More →

۷ نوع بیماری قلبی ۱-حمله قلبی حمله قلبی، ایست ناگهانی جریان خون در قلب می باشد . این اتفاق وقتی رخ می دهد که رگ هایی که خون را به ماهیچه های قلب می رسانند، مسدود شوند . هنگامی که جریان خون مسدود شود، ماهیچه های قلب خیلی زود تخریب شده و از بین می […]

Read More →