تفسیر ABG: اولا این نکته رو بگم یکی از بزرگترین نقص هایی که در کشور در رابطه با آموزش تفسیر ABG وجود داره اینه که فقط در کلاسها تفسیر اولیه رو میگن و هیچ اشاره ای به علل ایجاد کننده اختلال نمیشه و نحوه برطرف کردنش ما اینجا تفسیر اولیه رو میگیم در شش قدم […]

Read More →

مراحل تفسیر ECG ۱- تعیین ریتم ۲- تعیین سرعت ضربان قلب ۳- ارزیابی امواج، قطعات و فواصل ۴ تعیین محور الکتریک قلب تعیین ریتم ۱- استفاده از پرگار ۲- استفاده از مداد و کاغذ ریتم های منظم ریتم های نامنظم تعیین سرعت ضربان روش های محاسبه تعداد ضربانات قلب الف) روش های محاسبه تعداد ضربانات […]

Read More →