بافت عضلانی برای بدن مفید است زیرا منقبض شده و به این ترتیب تولید حرکت می کند. انقباظ عضله مخطط که به استخوان ها چسبیده منجر به حرکت اسکلت شده و راه رفتن یا سایر اعمال ارادی را می توان توسط آن ها انجام داد. عضله قلب به طور ریتمیک منقبض شده و مانند پمپی […]

Read More →

 فیزیولوژی عضلات عضلات جزو جالب ترین بافت های بدن می باشند . حدود ۵۰ درصد بدن یک فرد بالغ را عضلات تشکیل می دهند . بدن انسان دارای  بیش از ۶۰ میلیون تار عضلانی است . تفاوت اصلی در اندازه یک عضله کوچک و یک عضله بزرگ به تعداد تارهای موجود در عضله مربوط می […]

Read More →