بتا بلوکرها: بلوک کننده‌های بتا، دو نوع هستند: نوع اختصاصی که فقط روی گیرنده های بتا یک اثر میکنند لذا با بلوک بتا یک، موجب کاهش تعداد ضربان قلب و کاهش فشارخون می شوند.مثل داروی بیزاپرولول و نوع غیر اختصاصی مانند پروپرانول با بلوک همزمان گیرنده‌های بتا دو (همزمان با بتا یک) که در برونش […]

ادامه مطلب ←

۷ نوع بیماری قلبی ۱-حمله قلبی حمله قلبی، ایست ناگهانی جریان خون در قلب می باشد . این اتفاق وقتی رخ می دهد که رگ هایی که خون را به ماهیچه های قلب می رسانند، مسدود شوند . هنگامی که جریان خون مسدود شود، ماهیچه های قلب خیلی زود تخریب شده و از بین می […]

ادامه مطلب ←