·      بسیاری از افراد دچار لاغری هستند و افزایش وزن در آنها دشوارتر از کاهش وزن در اشخاص چاق است. کمبود وزن نیز می تواند مانند اضافه وزن خطرناک باشد. هرچه وزن فرد با پایین ترین حد طبیعی فاصله ی بیشتری داشته باشد خطر ابتلا به بیماری هایی که منجر به مرگ زودرس می شوند بیشتر می شود. […]

Read More →