لرزش یکی از شایع‌ترین حرکات غیرارادی است که در بدن رخ می دهد  و عضلات قسمت‌های مختلف بدن مانند دست ها، بازوها، سر، صورت، تارهای صوتی ، تنه و پاها را تحت تاثیر قرار می دهد. در اغلب افراد لرزش دست ها رخ می دهد و در برخی افراد، لرزش به دلیل اختلالات عصبی بروز […]

Read More →