پونکسیون لومبار LP تعریف   پونکسیون لومبار دلالت دارد بر وارد کردن سوزن به داخل فضای زیر عنکبوتیه نخاع کمری. LP که به عنوان تپ ( Tap ) مایع نخاعی نیز معروف است که از طریق داخل کردن سوزن نخاعی در فضای زیر عنکبوتیه کمری انجام می شود. اهداف و موارد استفاده   این عمل […]

Read More →