ورزش در ماه مبارک رمضان مقدمه از آنجا که امسال در کشور ما ماه مبارک رمضان با تابستان نیز همزمان شده است، روزه‌داران باید قدری بیشتر از قبل مراقب حفظ سلامت خود باشند. چرا که ممکن است علاوه بر روزه‌داری، گرمای هوا نیز انجام فعالیت‌های بدنی روزانه از جمله ورزش را با مشکل مواجه ‌کند.اما […]

Read More →