ورزشهای ممنوع، مضر و مشکوک  اغلب وقتی صحبت  از ورزش  می‌شود، به یاد فواید ورزش می‌افتیم اگرچه اثرات مفید  ورزش برکسی پوشیده نیست،  اما ورزشی سودمند است که براساس  توجه به ساختار عضلانی اسکلتی و در نظر گرفتن محدودیتهای خاص که در بعضی افراد وجود دارد،  برنامه ریزی  و انجام شود. بعنوان مثال  تمام حرکات  […]

Read More →