قبل از شروع به هر نوع ورزشی به نکات عمومی زیر توجه کنید  قبل از شروع ورزش بدن خود را گرم کرده و نرمش های کششی را به اندازه کافی انجام دهید.  باید با مراقبت ها و کمک های اولیه آشنا باشید تا در صورت آسیب بتوانید به مصدوم کمک کنید.  از قبل آماده باشید […]

Read More →