کایروپرکتیک واستئوپاتی و درمان دستی چیست؟ کایروپرکتیک واستئوپاتی و   درمان دستی چیست؟ لغت کایروپرکتیک (chiropractic) ریشه یونانی دارد. chiro به معنای دست و practic به معنای توسط دست انجام دادن است. کایروپرکتیک عبارت است از علم شناخت مفاصل بدن، به ویژه ستون فقرات و هماهنگ کردن آن ها به منظور پیشگیری و درمان. البته […]

Read More →