نحوه استفاده از انوکساپارین یا کلکسان  (کلکزان یا سلکسان هم گفته میشود) بصورت تزریق زیرجلدی است به این معنی که دارو در چربی زیر پوست و نه در عضله تزریق میشود. این دارو بصورت آمپول هایی که قبلا از دارو پر شده است عرضه میشود. قبل از شروع باید مطمئن شوید وسایل زیر در دسترس […]

Read More →