پارگی زودهنگام کیسه آب Premature Rupture Of Membranes =PRom مسبب یکی از مهمترین معضلات درمانی در طب زنان است که در ۱۰- ۸ درصد بارداری ها رخ می دهد. پارگی زودهنگام کیسه آب در ۲% بارداری ها قبل از هفته ۳۷ اتفاق می افتد (PROM) اما در مجموع علت ۴۰% زایمان های زود هنگام را […]

ادامه مطلب ←

سنگ کیسه صفرا، علائم، عوارض، تشخیص و درمان صفرا یک مایع تولید شده توسط کبد است و از چند ماده از جمله ( کلسترول، بیلی روبین و نمکهای صفراوی که توسط سلول های قرمز خون دور انداخته شده اند ) ساخته شده است. سنگ می تواند در اندازه ی دانه های شن و ماسه کوچک، […]

ادامه مطلب ←