مقیاس کما گلاسکو GCS       ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ Eyes چشم چشم را باز نمی کند در پاسخ به محرکهای دردناک چشم باز می کند در پاسخ به صدا چشم باز می کند خود به خود چشم باز می کند       Verbal کلامی هیچ صدایی تولید نمی کند صداهای […]

Read More →