تفسیر ABG: اولا این نکته رو بگم یکی از بزرگترین نقص هایی که در کشور در رابطه با آموزش تفسیر ABG وجود داره اینه که فقط در کلاسها تفسیر اولیه رو میگن و هیچ اشاره ای به علل ایجاد کننده اختلال نمیشه و نحوه برطرف کردنش ما اینجا تفسیر اولیه رو میگیم در شش قدم […]

Read More →